پروژه هاي رايگان دانشجويي پروژه هاي رايگان دانشجويي .

پروژه هاي رايگان دانشجويي

تحقيق مقاله پروژه در مورد درس املا و اهميت آن

درس املا و اهميت آن

نام فايل: درس املا و اهميت آن
حجم فايل: ۵۱ كيلوبايت
فرمت: word , PDF
سايز كاغذ: A4 آماده كپي با هر نوع دستگاهي
تعداد صفحات: ۲۲ صفحه
صفحه آرايي: بسيار مرتب، رنگي و قابل ويرايش
توضيحات: قبل از چاپ، مشخصات تهيه كننده را ويرايش كنيد (تهيه كننده مدير سايت مي باشد)
 

 

درس املا و اهميت آن
مقدمه:
اهميت نوشتن و نياز به صحيح نوشتن در ايجاد ارتباط با ديگران بر كسي پوشيده نيست. در همين ارتباط از ابتداي آموزش رسمي خواندن و نوشتن، به كودكانمان مي‌آموزيم كه چگونه بنويسيم وچه اقداماتي در اين باره انجام مي‌دهيم تا بتوانند آموخته‌هاي خود را در موقعيت‌هاي مختلف به كار گيرند. مهمترين ماده درسي كه اين وضعيت را بر عهده دارد، املاي فارسي است. املا در لغت به معني پر كردن، بر سر جمع گفتن، تقرير كردن مطلبي تا ديگري آن را بنويسد، است. در زبان فارسي كلمه‌اي معادل املا و ديكته نداريم، ولي مي‌توانيم «از بر نويسي» يا «گفتار نويسي» را جايگزين كلمه املا يا ديكته كنيم. منظور اين است كه شخص گفته‌هاي ديگران را بدون ديدن آن كلمات بنويسد. با توجه به اين كه درس املا بناي علمي در يادگيري ساير دروس است و توجه به اين مهم، يكي از ضروريات نظام آموزشي ماست و از طرفي روش‌هاي متداول املا نمي‌تواند راه گشاي مشكلات آموزشي در اين درس باشد، لذا در اين مجموعه سعي شده است چندين روش متنوع و جالب براي املا و تصحيح آن ارائه شود. تا از همين ابتداي سال تحصيلي با ياري اوليا و آموزگاران در افزايش توانمندي دانش‌آموزان تلاش شود.
۱) املا به صورت گروهي. به اين شكل كه بچه‌ها را به گروه‌هاي ۵ يا ۶ نفره تقسيم مي‌كنيم و در هر گروه، هر خط را يك نفر از گروه مي‌نويسد و در انتها نمره گروهي مي‌دهيم و آن املا در پوشه كار گروه‌ها قرار مي‌گيرد.
۲) هر گروه يك متن املا با كمك تمام اعضاي گروه خود مي‌نويسد و ما املاي همه گروه‌ها را جمع‌آوري كرده و مي‌خوانيم و سپس يا بهترين متن ديكته را به كل كلاس مي‌گوييم و يا از هر گروه يك پاراگراف انتخاب كرده و ديكته تلفيقي تهيه كرده و به كل كلاس، ديكته مي‌گوييم. در اين صورت متن ديكته را بچه‌ها انتخاب كرده‌اند.
۳) بچه‌ها را گروه‌بندي مي‌كنيم و سپس هر گروه متن ديكته‌اي را مي‌نويسد و براي گروه ديگر مي‌خواند تا آن گروه بنويسند. ديكته گروه به گروه نام ديگر اين ديكته است.
۴) در روش ديگر، باز بچه‌ها به گروه‌هاي ۵ يا ۶ نفره تقسيم مي‌شوند. ۱۰ كلمه مهم از درس انتخاب مي‌كنيم و از بچه‌ها در گروه‌ها مي‌خواهيم كه هر كدام جمله‌اي را در ارتباط با درس بنويسند و از كلمات مهم مورد نظر استفاده كنند و هر گروه جملات خود را كنار هم گذاشته و يك متن كوتاه و زيبا بسازد.
۵) در مواقعي كه شاگردي ضعيف است و در املا پيشرفت چنداني ندارد، مي‌توان در هنگام ديكته دانش‌آموز ضعيف را كنار دانش‌آموز قوي نشاند تا بعضي از لغات را كه برايش مشكل است، با مشورت بنويسد. در نتيجه دانش‌آموز ضعيف، هم آن لغت را به خوبي به ذهن مي‌سپارد و هم با افت نمره به طور مكرر مواجه نمي‌شود. البته اين روش نبايد به طور تكرار و هميشگي باشد.
۶) در هنگام تصحيح كردن املا، معلم صحيح لغات را نمي‌نويسد و دانش‌آموزان خودشان درست لغات را از كتاب پيدا مي‌كنند و بعد ما به آن املا نمره مي‌دهيم. يعني، ابتدا دور كلمات اشتباه خط مي‌كشيم و صحيح آن را بچه‌ها مي‌نويسند و ما به صحيح نوشتن آنها نمره مي‌دهيم.
۷) روش ديگر اين است كه معلم بهتر است متن ديكته را قبل از املا براي بچه‌ها بخواند، ولي بچه‌ها چيزي ننويسند و تنها گوش دهند.
۸) بعد از املا هم بايد متن مجدداً خوانده شود، يعني در هر املا كل متن بايد سه بار خوانده شود.
۹) در صورت ديگر املا، مي‌توان شفاهي ديكته را خواند و بچه‌ها لغات مهم آن را هجي كنند و در هوا بنويسند.
۱۰) نوع ديگر املا مي‌تواند چنين باشد كه شاگرد پشت سري كلمات را روي پشت فرد جلويي بنويسد و شاگرد جلويي از روش حركت انگشتي فرد عقبي بتواند لغات را بفهمد و بنويسد كه اين يك نوع بازي و املا است.
۱۱) در روش ديگر به بچه‌ها مي‌گوييم روزنامه با خود به كلاس بياورند و لغات را ببرند و از لغات بريده شده يك بند املا براي ما درست كنند و بر روي ورقه بچسبانند. يا اين روش مي‌تواند به صورت گروهي هم صورت گيرد.
۱۲) مي‌توان املايي را به صورت پلي‌كپي بدون نقطه، بدون تشديد و يا به صورت لغات ناقص به دانش‌آموزان داد تا آنان در جاي مناسب نقطه بگذارند و يا تشديد قرار دهند يا لغات ناقص را كامل كنند.
۱۳) مي‌توان ديكته را به صورت لغات صحيح و غلط در كنار هم قرار داد تا بچه‌ها كلمه غلط را خط بزنند.
۱۴) روش ديگر املا مي‌تواند به صورت تصويري باشد. يعني، شكل را به دانش‌آموزان بدهيم تا آنان املاي صحيح آن را بنويسند.
۱۵) املاي تقويت حافظه: بدين صورت كه معلم متني را روي تخته مي‌نويسد و سپس متن را براي دانش‌آموزان مي‌خواند و سپس روي نوشته‌هايش روي تخته پرده مي‌كشد و بچه‌ها بايد هر آنچه از متن فهميده‌اند را بنويسند. سپس معلم پرده را از تخته برمي‌دارد و بچه‌ها متن خود را با متن تخته مقايسه مي‌كنند و به خود امتياز مي‌دهند.
۱۶) روش ديگر، مي‌تواند استفاده از آينه باشد كه كلمات را بر عكس بنويسيم و بچه‌ها با آينه درست آن را بنويسند و يا صحيح آن را بخوانند.
۱۷) ديكته آبكي: روش ديگر، استفاده از آب و محيط حياط مدرسه است. بدين ترتيب كه بچه‌ها به صورت انفرادي و يا گروهي با خود آب‌پاش به مدرسه مي‌آورند و با آب ديكته را روي زمين بنويسند و گروهي نوشته‌هاي خود را تصحيح كنند.
۱۸) روش ديگر در تصحيح املا اين است كه دانش‌آموزان با اشتباهات خود جمله بسازند و يا ديكته به صورت جمله‌سازي از لغات مهم درس باشد.
۱۹) كلمات مهم يا مشكل درس را روي پارچه بنويسند و سپس با خمير و يا نخ و سوزن كلمات را بسازند و يا بدوزند كه در اين صورت املا با هنر و بازي توأمان مي‌شود (يادگيري تلفيقي)
۲۰) دانش‌آموزان از اشتباهات خود در املا كلمات هم‌خانواده، متضاد و يا هم معنا بنويسند.
۲۱) براي آشنايي دانش‌آموزان با انواع صداها و لهجه‌ها در هنگام ديكته گفتن و از اين كه بچه‌ها تنها به صدا و لحن معلم خود خو نگيرند، معلم مي‌تواند از اطرافيان خود بخواهد تا متن املا را بر روي نوار بخوانند و صداي خود را ضبط كنند و سپس آن متن را به كلاس بياورد و بچه‌ها از روي آن نوار ديكته بنويسند و در هنگام ارزشيابي پاياني و يا هر زمان ديگر بچه‌ها دچار مشكل نشوند.
۲۲) همكاران معلم مي‌توانند در املاهاي كلاسي جاي خود را تعويض كنند و به بچه‌هاي كلاس‌هاي ديگر املا بگويند تا بچه‌ها با انواع صداها و لحن‌ و گويش در ديكته آشنا شوند.
۲۳) دانش‌آموزان مي‌توانند به والدين خود ديكته بگويند و والدين در املاي خود چند كلمه را اشتباه بنويسند تا بچه‌ها آنها را تصحيح كنند و به پدر و مادر خود نمره دهند.
۲۴) بچه‌ها مي‌توانند به معلم خود ديكته بگويند. هر گروه يك پاراگراف به معلم بگويد و در انتها گروه‌ها ورقه‌ معلم را تصحيح كنند و يا هر گروه پاراگراف مخصوص به خود را صحيح كند. البته بهتر است معلم چند كلمه را عمداً اشتباه بنويسد.
۲۵) براي والدين بي‌سواد، فرزند مي‌تواند صداي خود را ضبط كند و از روي صداي خود به خودش ديكته بگويد يعني صداي ضبط شده خود را جايگزين صداي اولياي خود كه بي سواد هستند، نمايد.
۲۶) يكي ديگر از روش‌ها براي تصحيح املا اين است كه مي‌توان املا را به بچه‌ها داد تا تصحيح كنند، ولي در نهايت نمره نهايي را معلم بدهد و يا دانش‌آموزان تصحيح كننده با مداد كنار دفتر فرد، نمره بگذارند و بعد معلم، نمره خود را با نمره‌اي كه دانش‌آموزان داده مقايسه كند.
۲۷) معلم لغاتي را بر روي مقوا مي‌نويسد و مقوا را به تخته نصب مي‌كند و زمان كوتاهي وقت مي‌دهد تا دانش‌آموزان كلمات را به دقت نگاه كنند و سپس مقوا را جمع مي‌كند. در اين جا بچه‌ها هر آنچه از لغات در ذهنشان مانده است را مي‌نويسند و ما لغات و كلمات آنان را تصحيح مي‌كنيم تا دقت آنان سنجيده شود.
۲۸) دانش‌آموزان املا را در هوا بنويسند و ما هم در هوا تصحيح كنيم نه با قلم و روي كاغذ.
۲۹) روش ديگر املا كه همراه با بازي هم است، اين است كه دانش‌آموزان با گچ روي زمين مدرسه و حياط مدرسه ديكته بنويسند و سپس حياط را دسته‌جمعي بشويند تا آثار گچ حياط مدرسه را كثيف نكند.
۳۰) معلم مي‌تواند املا را بر روي چندين كارت بنويسد و اين كارت‌ها بين گروه‌ها تقسيم شود تا تمام گروه‌ها كارت را ببيند و سپس كارت‌ها را جمع كرده و از روي آنها ديكته بگويد. لازم به تذكر است كه روش‌هاي املا كه به عنوان نمونه بيان گرديد را نبايد به عنوان روش واحد تلقي كرد. اگر هر روشي بيشتر از اندازه استفاده گردد، ارزش آموزشي خود را از دست مي‌دهد. لذا اگر معلم بنا به ضرورت و در نظر گرفتن تنوع، روش‌هاي متنوع املا را به كار گيرد نتيجه مفيدي عايد دانش‌آموزان خواهد شد.
درباره ديكته در ابتدايي با توجه به پايه و مشكلات خاص در بعضي از دانش اموزان راههاي بسياري وجود دارد. امادر پايه اول چند راه وجود دارد به جز راه معمولبه طور مثال مي توان ديكته با حروف گفت معلم چند حرف وصدا را مي گويد ودانش آموزان كلمه مي سازند ومي نويسند- راه ديگر معلم جمله هاي خارج از كتاب را تهيه مي كند ويكي يكي پاي تخته مي نويسد وزماني را براي خواندن فرصت مي دهد وبلافاصله ان را پاك مي كند واز دانش اموزان مي خواهد ان را بنويسند در اين روش علاوه بر دقت وتمركز باعث تند خواني هم مي شود.

============================
آسيب‌ شناسي دروس املا و انشا در مدارس, آسيب‌ شناسي دروس املا و انشا در مدارس PDF, آسيب‌ شناسي دروس املا و انشا در مدارس word, املا چيست؟, املا چيست؟ PDF, املا چيست؟ word, املاي صحيح كلمات فارسي آنلاين, املاي صحيح كلمات فارسي آنلاين PDF, املاي صحيح كلمات فارسي آنلاين word, انواع املا, انواع املا PDF, انواع املا word, اهميت املا, اهميت املا PDF, اهميت املا word, اهميت ديكته, اهميت ديكته PDF, اهميت ديكته word, تحقيق آسيب‌ شناسي دروس املا و انشا در مدارس, تحقيق املا چيست؟, تحقيق املاي صحيح كلمات فارسي آنلاين, تحقيق انواع املا, تحقيق اهميت املا, تحقيق اهميت ديكته, تحقيق تعريف املا, تحقيق درس املا و اهميت آن, تحقيق درس ديكته و اهميت آن, تحقيق راهكارهاي تقويت املا, تحقيق روش هاي جديد املا نويسي, تحقيق فوايد درس املا در مقطع ابتدايي, تحقيق مشكلات ديكته اي(املا) در ببن دانش آموزان ابتدايي, تحقيق مقاله پروژه در مورد درس املا و اهميت آن, تعريف املا, تعريف املا PDF, تعريف املا word, دانلود آسيب‌ شناسي دروس املا و انشا در مدارس, دانلود املا چيست؟, دانلود املاي صحيح كلمات فارسي آنلاين, دانلود انواع املا, دانلود اهميت املا, دانلود اهميت ديكته, دانلود تعريف املا, دانلود درس املا و اهميت آن, دانلود درس ديكته و اهميت آن, دانلود راهكارهاي تقويت املا, دانلود روش هاي جديد املا نويسي, دانلود فوايد درس املا در مقطع ابتدايي, دانلود مشكلات ديكته اي(املا) در ببن دانش آموزان ابتدايي, درس املا و اهميت آن, درس املا و اهميت آن PDF, درس املا و اهميت آن word, درس ديكته و اهميت آن, درس ديكته و اهميت آن PDF, درس ديكته و اهميت آن word, راهكارهاي تقويت املا, راهكارهاي تقويت املا PDF, راهكارهاي تقويت املا word, روش هاي جديد املا نويسي, روش هاي جديد املا نويسي PDF, روش هاي جديد املا نويسي word, فوايد درس املا در مقطع ابتدايي, فوايد درس املا در مقطع ابتدايي PDF, فوايد درس املا در مقطع ابتدايي word, مشكلات ديكته اي(املا) در ببن دانش آموزان ابتدايي, مقاله آسيب‌ شناسي دروس املا و انشا در مدارس, مقاله املا چيست؟, مقاله املاي صحيح كلمات فارسي آنلاين, مقاله انواع املا, مقاله اهميت املا, مقاله اهميت ديكته, مقاله تعريف املا, مقاله درس املا و اهميت آن, مقاله درس ديكته و اهميت آن, مقاله راهكارهاي تقويت املا, مقاله روش هاي جديد املا نويسي, مقاله فوايد درس املا در مقطع ابتدايي, مقاله مشكلات ديكته اي(املا) در ببن دانش آموزان ابتدايي

 


براي دانلود اينجا كليك كنيد

http://projehs.ir/1060/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%86/


ادامه مطلب
امتیاز:
 

برچسب: آسيب‌ شناسي دروس املا و انشا در مدارس، آسيب‌ شناسي دروس املا و انشا در مدارس PDF، آسيب‌ شناسي دروس املا و انشا در مدارس word، املا چيست؟، املا چيست؟ PDF، املا چيست؟ word، املاي صحيح كلمات فارسي آنلاين، املاي صحيح كلمات فارسي آنلاين PDF، املاي صحيح كلمات فارسي آنلاين word، انواع املا، انواع املا PDF، انواع املا word، اهميت املا، اهميت املا PDF، اهميت املا word، اهميت ديكته، اهميت ديكته PDF، اهميت ديكته word، تحقيق آسيب‌ شناسي دروس املا و انشا در مدارس، تحقيق املا چيست؟، تحقيق املاي صحيح كلمات فارسي آنلاين، تحقيق انواع املا، تحقيق اهميت املا، تحقيق اهميت ديكته، تحقيق تعريف املا، تحقيق درس املا و اهميت آن، تحقيق درس ديكته و اهميت آن، تحقيق راهكارهاي تقويت املا، تحقيق روش هاي جديد املا نويسي، تحقيق فوايد درس املا در مقطع ابتدايي، تحقيق مشكلات ديكته اي(املا) در ببن دانش آموزان ابتدايي، تحقيق مقاله پروژه در مورد درس املا و اهميت آن، تعريف املا، تعريف املا PDF، تعريف املا word، دانلود آسيب‌ شناسي دروس املا و انشا در مدارس، دانلود املا چيست؟، دانلود املاي صحيح كلمات فارسي آنلاين، دانلود انواع املا، دانلود اهميت املا، دانلود اهميت ديكته، دانلود تعريف املا، دانلود درس املا و اهميت آن، دانلود درس ديكته و اهميت آن، دانلود راهكارهاي تقويت املا، دانلود روش هاي جديد املا نويسي، دانلود فوايد درس املا در مقطع ابتدايي، دانلود مشكلات ديكته اي(املا) در ببن دانش آموزان ابتدايي، درس املا و اهميت آن، درس املا و اهميت آن PDF، درس املا و اهميت آن word، درس ديكته و اهميت آن، درس ديكته و اهميت آن PDF، درس ديكته و اهميت آن word، راهكارهاي تقويت املا، راهكارهاي تقويت املا PDF، راهكارهاي تقويت املا word، روش هاي جديد املا نويسي، روش هاي جديد املا نويسي PDF، روش هاي جديد املا نويسي word، فوايد درس املا در مقطع ابتدايي، فوايد درس املا در مقطع ابتدايي PDF، فوايد درس املا در مقطع ابتدايي word، مشكلات ديكته اي(املا) در ببن دانش آموزان ابتدايي، مقاله آسيب‌ شناسي دروس املا و انشا در مدارس، مقاله املا چيست؟، مقاله املاي صحيح كلمات فارسي آنلاين، مقاله انواع املا، مقاله اهميت املا، مقاله اهميت ديكته، مقاله تعريف املا، مقاله درس املا و اهميت آن، مقاله درس ديكته و اهميت آن، مقاله راهكارهاي تقويت املا، مقاله روش هاي جديد املا نويسي، مقاله فوايد درس املا در مقطع ابتدايي، مقاله مشكلات ديكته اي(املا) در ببن دانش آموزان ابتدايي،
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۲:۲۸ توسط:پروژه هاي رايگان دانشجويي موضوع: نظرات (0)

تحقيق مقاله پروژه در مورد چرا بايد رياضيات بخوانيم

چرا بايد رياضيات بخوانيم

نام فايل: چرا بايد رياضيات بخوانيم
حجم فايل: ۶۰ كيلوبايت
فرمت: word . PDF
سايز كاغذ: A4 آماده كپي با هر نوع دستگاهي
تعداد صفحات: ۲۰ صفحه
صفحه آرايي: بسيار مرتب، رنگي و قابل ويرايش
توضيحات: قبل از چاپ، مشخصات تهيه كننده را ويرايش كنيد (تهيه كننده مدير سايت مي باشد)
مقدمه

چرا بايد رياضيات بخوانيم؟راجر بيكن، فيلسوف انگليسي در سال ۱۲۶۷ ميلادي پاسخ اين سوال را اين چنين داده است: «كسي كه اين كار را نكند نمي تواند چيزي از بقيه علوم و هر آن چه در اين جهان هست بفهمد . . . چيزي كه بدتر است اين است كه كساني كه رياضيات نمي دانند به جهالت خودشان پي نمي برند و در نتيجه در پي چاره جويي برنمي آيند.» مي توانم همين جا سخن را پايان دهم اما ممكن است بعضي ها فكر كنند كه شايد خيلي چيزها در هفت قرن گذشته تغيير كرده باشد.

شاهدي تازه مي آورم، پال ديراك از خالقان مكانيك كوانتومي، معتقد است كه وقتي تئوري فيزيكي اي را پايه ريزي مي كنيد نبايد به هيچ شهود فيزيكي اعتماد كنيد. پس به چه چيزي اعتماد كنيد؟ به گفته اين فيزيكدان مشهور، فقط به برنامه اي متكي بر رياضيات ولو اين كه در نگاه اول ربطي به فيزيك نداشته باشد.در حقيقت، در فيزيك تمامي ايده هاي صرفا فيزيكي رايج در ابتداي اين قرن كنار گذاشته اند در حالي كه الگوهاي رياضي اي كه به زرادخانه هاي فيزيكدان ها راه يافته اند به تدريج معناي فيزيكي يافته اند. در اين جاست كه قابل اعتماد بودن رياضيات به روشني رخ مي نماياند. بنابراين الگو سازي رياضي روشي پربار براي شناخت در علوم طبيعي است .
موريس كلاين مي نويسد: يوناني هاي قديم واقعيت هاي دنياي اطراف خود را با علم رياضيات منطبق مي ديدند و حقيقت نمايي طرح كيهان را در رياضيات مي يافتند. آن ها بين قانون هاي طبيعت و قانون هاي رياضي شباهت هايي را احساس مي كردند كه اكنون يكي از پايه هاي اساسي علوم را تشكيل مي دهد. بعدها يوناني ها در شناخت طبيعت پيشتر رفتند و اعتقاد استواري پيدا كردند كه جهان بر اساس قانون هاي رياضي طراحي شده و دستگاه كنترل شده اي است، از قانون هايي پيروي مي كند و براي بشر قابل درك است.
دست آخر اين كه رياضيات موسيقي ذهن است پس بايد آن را نواخت .

============================
تاريخچه رياضي, تاريخچه رياضي PDF, تاريخچه رياضي word, تحقيق تاريخچه رياضي, تحقيق تعريف علم رياضي, تحقيق چرا بايد رياضي بخوانيم؟, تحقيق چرا بايد رياضيات بخوانيم, تحقيق چرا رياضي سخت است, تحقيق چرا رياضي ميخوانيم, تحقيق چگونه در رياضي قوي شويم, تحقيق دانلود كتاب رياضيات چيست, تحقيق رياضي يعني چه, تحقيق رياضيات چيست, تحقيق علم رياضي در قرآن, تحقيق كاربرد رياضي در زندگي, تحقيق معني رياضي, تحقيق معني كلمه رياضي چيست, تحقيق مقاله پروژه در مورد چرا بايد رياضيات بخوانيم, تعريف علم رياضي, تعريف علم رياضي PDF, تعريف علم رياضي word, چرا بايد رياضي بخوانيم؟, چرا بايد رياضي بخوانيم؟ PDF, چرا بايد رياضي بخوانيم؟ word, چرا بايد رياضيات بخوانيم, چرا بايد رياضيات بخوانيم PDF, چرا بايد رياضيات بخوانيم word, چرا رياضي سخت است, چرا رياضي سخت است PDF, چرا رياضي سخت است word, چرا رياضي ميخوانيم, چرا رياضي ميخوانيم PDF, چرا رياضي ميخوانيم word, چگونه در رياضي قوي شويم, چگونه در رياضي قوي شويم PDF, چگونه در رياضي قوي شويم word, دانلود تاريخچه رياضي, دانلود تعريف علم رياضي, دانلود چرا بايد رياضي بخوانيم؟, دانلود چرا بايد رياضيات بخوانيم, دانلود چرا رياضي سخت است, دانلود چرا رياضي ميخوانيم, دانلود چگونه در رياضي قوي شويم, دانلود رياضي يعني چه, دانلود رياضيات چيست, دانلود علم رياضي در قرآن, دانلود كاربرد رياضي در زندگي, دانلود كتاب رياضيات چيست, دانلود كتاب رياضيات چيست PDF, دانلود كتاب رياضيات چيست word, دانلود معني رياضي, دانلود معني كلمه رياضي چيست, رياضي يعني چه, رياضي يعني چه PDF, رياضي يعني چه word, رياضيات چيست, رياضيات چيست PDF, رياضيات چيست word, علم رياضي در قرآن, علم رياضي در قرآن PDF, علم رياضي در قرآن word, كاربرد رياضي در زندگي, كاربرد رياضي در زندگي PDF, كاربرد رياضي در زندگي word, معني رياضي, معني رياضي PDF, معني رياضي word, معني كلمه رياضي چيست, معني كلمه رياضي چيست PDF, معني كلمه رياضي چيست word, مقاله تاريخچه رياضي, مقاله تعريف علم رياضي, مقاله چرا بايد رياضي بخوانيم؟, مقاله چرا بايد رياضيات بخوانيم, مقاله چرا رياضي سخت است, مقاله چرا رياضي ميخوانيم, مقاله چگونه در رياضي قوي شويم, مقاله دانلود كتاب رياضيات چيست, مقاله رياضي يعني چه, مقاله رياضيات چيست, مقاله علم رياضي در قرآن, مقاله كاربرد رياضي در زندگي, مقاله معني رياضي, مقاله معني كلمه رياضي چيستبراي دانلود اينجا كليك كنيد

http://projehs.ir/1046/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85/


ادامه مطلب
امتیاز:
 

برچسب: تاريخچه رياضي، تاريخچه رياضي PDF، تاريخچه رياضي word، تحقيق تاريخچه رياضي، تحقيق تعريف علم رياضي، تحقيق چرا بايد رياضي بخوانيم؟، تحقيق چرا بايد رياضيات بخوانيم، تحقيق چرا رياضي سخت است، تحقيق چرا رياضي ميخوانيم، تحقيق چگونه در رياضي قوي شويم، تحقيق دانلود كتاب رياضيات چيست، تحقيق رياضي يعني چه، تحقيق رياضيات چيست، تحقيق علم رياضي در قرآن، تحقيق كاربرد رياضي در زندگي، تحقيق معني رياضي، تحقيق معني كلمه رياضي چيست، تحقيق مقاله پروژه در مورد چرا بايد رياضيات بخوانيم، تعريف علم رياضي، تعريف علم رياضي PDF، تعريف علم رياضي word، چرا بايد رياضي بخوانيم؟، چرا بايد رياضي بخوانيم؟ PDF، چرا بايد رياضي بخوانيم؟ word، چرا بايد رياضيات بخوانيم، چرا بايد رياضيات بخوانيم PDF، چرا بايد رياضيات بخوانيم word، چرا رياضي سخت است، چرا رياضي سخت است PDF، چرا رياضي سخت است word، چرا رياضي ميخوانيم، چرا رياضي ميخوانيم PDF، چرا رياضي ميخوانيم word، چگونه در رياضي قوي شويم، چگونه در رياضي قوي شويم PDF، چگونه در رياضي قوي شويم word، دانلود تاريخچه رياضي، دانلود تعريف علم رياضي، دانلود چرا بايد رياضي بخوانيم؟، دانلود چرا بايد رياضيات بخوانيم، دانلود چرا رياضي سخت است، دانلود چرا رياضي ميخوانيم، دانلود چگونه در رياضي قوي شويم، دانلود رياضي يعني چه، دانلود رياضيات چيست، دانلود علم رياضي در قرآن، دانلود كاربرد رياضي در زندگي، دانلود كتاب رياضيات چيست، دانلود كتاب رياضيات چيست PDF، دانلود كتاب رياضيات چيست word، دانلود معني رياضي، دانلود معني كلمه رياضي چيست، رياضي يعني چه، رياضي يعني چه PDF، رياضي يعني چه word، رياضيات چيست، رياضيات چيست PDF، رياضيات چيست word، علم رياضي در قرآن، علم رياضي در قرآن PDF، علم رياضي در قرآن word، كاربرد رياضي در زندگي، كاربرد رياضي در زندگي PDF، كاربرد رياضي در زندگي word، معني رياضي، معني رياضي PDF، معني رياضي word، معني كلمه رياضي چيست، معني كلمه رياضي چيست PDF، معني كلمه رياضي چيست word، مقاله تاريخچه رياضي، مقاله تعريف علم رياضي، مقاله چرا بايد رياضي بخوانيم؟، مقاله چرا بايد رياضيات بخوانيم، مقاله چرا رياضي سخت است، مقاله چرا رياضي ميخوانيم، مقاله چگونه در رياضي قوي شويم، مقاله دانلود كتاب رياضيات چيست، مقاله رياضي يعني چه، مقاله رياضيات چيست، مقاله علم رياضي در قرآن، مقاله كاربرد رياضي در زندگي، مقاله معني رياضي، مقاله معني كلمه رياضي چيست،
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۲:۰۱ توسط:پروژه هاي رايگان دانشجويي موضوع: نظرات (0)

دانلود سوالات استخدامي نيروي انتظامي

دانلود سوالات استخدامي نيروي انتظامي

نام فايل: دانلود سوالات استخدامي نيروي انتظامي
حجم فايل: ۴ مگابايت
فرمت: pdf
سايز كاغذ: A4 آماده كپي با هر نوع دستگاهي
تعداد صفحات: ۳۵۴ صفحه
صفحه آرايي: بسيار مرتب
 

 

مجموعه ي زير شامل سوالات زير است : ( تمامي سوالات داراي پاسخنامه ميباشد)
۳۴۵  سوال زبان و ادبيات فارسي
۳۲۵ سوال احكام و معارف اسلامي
۲۸۵ سوال زبان انگليسي
۳۱۵ سوال كامپيوتر
۳۲۵ سوال مسائل اجتماعي ، سياسي و مباني قانوني
۲۶۵ سوال هوش و استعداد تحصيلي
۴۵۰ سوال آمار و رياضي

 

============================

آزمون نيروي انتظامي, آزمون نيروي انتظامي word, آزمون نيروي انتظاميpdf, دانلود رايگان سوالات آزمون استخدامي نيروي انتظامي, دانلود رايگان سوالات استخدامي درجه داري نيروي انتظامي, دانلود رايگان سوالات استخدامي نيروي انتظامي, دانلود رايگان نمونه سوالات استخدامي نيروي هوايي ارتش, دانلود رايگان نمونه سوالات استخدامي يگان ويژه, دانلود سوالات آزمون استخدامي نيرو انتظامي, دانلود سوالات استخدامي نيروي انتظامي, دانلود سوالات استخدامي نيروي انتظامي pdf, دانلود سوالات استخدامي نيروي انتظامي word, دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامي نيروي دريايي ارتش, سوالات آزمون استخدامي نيروي انتظامي 94, سوالات آزمون استخدامي نيروي انتظامي 94 pdf, سوالات آزمون استخدامي نيروي انتظامي 94 word, نمونه سوالات آزمون استخدامي نيروي انتظامي درجه داري, نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي, نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي 94, نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي 94 pdf, نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي 94 word, نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي 95, نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي 95 pdf, نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي 95 word, نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي pdf, نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي word
 
 

براي دانلود اينجا كليك كنيد

http://projehs.ir/1011/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c/


ادامه مطلب
امتیاز:
 

برچسب: آزمون نيروي انتظامي، آزمون نيروي انتظامي word، آزمون نيروي انتظاميpdf، دانلود رايگان سوالات آزمون استخدامي نيروي انتظامي، دانلود رايگان سوالات استخدامي درجه داري نيروي انتظامي، دانلود رايگان سوالات استخدامي نيروي انتظامي، دانلود رايگان نمونه سوالات استخدامي نيروي هوايي ارتش، دانلود رايگان نمونه سوالات استخدامي يگان ويژه، دانلود سوالات آزمون استخدامي نيرو انتظامي، دانلود سوالات استخدامي نيروي انتظامي، دانلود سوالات استخدامي نيروي انتظامي pdf، دانلود سوالات استخدامي نيروي انتظامي word، دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامي نيروي دريايي ارتش، سوالات آزمون استخدامي نيروي انتظامي 94، سوالات آزمون استخدامي نيروي انتظامي 94 pdf، سوالات آزمون استخدامي نيروي انتظامي 94 word، نمونه سوالات آزمون استخدامي نيروي انتظامي درجه داري، نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي، نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي 94، نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي 94 pdf، نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي 94 word، نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي 95، نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي 95 pdf، نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي 95 word، نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي pdf، نمونه سوالات استخدامي نيروي انتظامي word،
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۳۱:۳۲ توسط:پروژه هاي رايگان دانشجويي موضوع: نظرات (0)

تحقيق مقاله پروژه در مورد غسل (انواع غسل در اسلام)

غسل (انواع غسل در اسلام)

نام فايل:غسل (انواع غسل در اسلام)
حجم فايل: ۲۵ كيلوبايت
فرمت: word , PDF
سايز كاغذ: A4 آماده كپي با هر نوع دستگاهي
تعداد صفحات: ۶ صفحه
صفحه آرايي: بسيار مرتب، رنگي و قابل ويرايش
توضيحات: قبل از چاپ، مشخصات تهيه كننده را ويرايش كنيد (تهيه كننده مدير سايت مي باشد)
 

غسل (اسلام)
غسل، در لغت به معناي شستن است  و در اصطلاح به مجموعه‌اي از اراده قلبي و اجراي عملي در خصوص شستن بدن گفته مي‌شود.

انواع غسل
غسل‌ها بر پايهي حكم شرعي به دو دسته تقسيم مي‌شود:
• غسل‌هاي واجب
• غسل‌هاي مستحب
غسل‌هاي واجب

هفت نوع غسل واجب وجود دارد كه خود به دو گروه اصلي تقسيم مي‌شوند:
• غسل واجب مشترك زنان و مردان
• غسل‌هاي خاص زنان

غسل‌هاي واجب مشترك زنان و مردان
• غسل ميت
• غسل مس ميت
• غسل نذر و عهد و قسم
• غسل جنابت

غسل ميت
واجب است ميت مسلمان را پس از پاك كردن و شستن بدن او از آلودگي‌ها و نجاست‌ها به ترتيب سه غسل دهند.
نخست: غسل با آب مخلوط به سدر:
اندكي سدر در آب غسل ريخته به حدي كه آب مضاف نشود نخست با آن آب سر و گردن و بعد سمت راست و سپس سمت چپ را غسل دهند.

============================

آشناي با انواع غسل در اسلام, آشناي با انواع غسل در اسلام PDF, آشناي با انواع غسل در اسلام word, آشنايي با انواع غسل هاي مستحب و واجب, آشنايي با انواع غسل هاي مستحب و واجب PDF, آشنايي با انواع غسل هاي مستحب و واجب word, اسم غسل بعد از ارضا شدن, اسم غسل بعد از ارضا شدن PDF, اسم غسل بعد از ارضا شدن word, انواع تيمم, انواع تيمم PDF, انواع تيمم word, انواع غسل زنان, انواع غسل زنان word, انواع غسل مستحب, انواع غسل مستحب PDF, انواع غسل هاي واجب و مستحبي, انواع غسل هاي واجب و مستحبي PDF, انواع غسل هاي واجب و مستحبي word, انواع غسل و فواند آن, انواع غسل و فواند آن PDF, انواع غسل و فواند آن word, انواع غسل واجب, انواع غسل واجب PDF, انواع غسل واجب word, تحقيق آشناي با انواع غسل در اسلام, تحقيق آشنايي با انواع غسل هاي مستحب و واجب, تحقيق اسم غسل بعد از ارضا شدن, تحقيق انواع تيمم, تحقيق انواع غسل زنان, تحقيق انواع غسل مستحب, تحقيق انواع غسل هاي واجب و مستحبي, تحقيق انواع غسل و فواند آن, تحقيق انواع غسل واجب, تحقيق چند غسل داريم و اسم آنها چيست؟, تحقيق چند نوع غسل داريم؟, تحقيق غسل (انواع غسل در اسلام), تحقيق غسل استحاضه, تحقيق غسل پاكيزگي, تحقيق غسل نفاس چيست, تحقيق مقاله پروژه در مورد غسل (انواع غسل در اسلام), چند غسل داريم و اسم آنها چيست؟, چند غسل داريم و اسم آنها چيست؟ PDF, چند غسل داريم و اسم آنها چيست؟ word, چند نوع غسل داريم؟, چند نوع غسل داريم؟ PDF, چند نوع غسل داريم؟ word, غسل (انواع غسل در اسلام), غسل (انواع غسل در اسلام) PDF, غسل (انواع غسل در اسلام) word, غسل استحاضه, غسل استحاضه PDF, غسل استحاضه word, غسل پاكيزگي, غسل پاكيزگي PDF, غسل پاكيزگي word, غسل نفاس چيست, غسل نفاس چيست PDF, غسل نفاس چيست word, مقاله آشناي با انواع غسل در اسلام, مقاله آشنايي با انواع غسل هاي مستحب و واجب, مقاله اسم غسل بعد از ارضا شدن, مقاله انواع تيمم, مقاله انواع غسل زنان, مقاله انواع غسل مستحب, مقاله انواع غسل هاي واجب و مستحبي, مقاله انواع غسل و فواند آن, مقاله انواع غسل واجب, مقاله چند غسل داريم و اسم آنها چيست؟, مقاله چند نوع غسل داريم؟, مقاله غسل (انواع غسل در اسلام), مقاله غسل استحاضه, مقاله غسل پاكيزگي, مقاله غسل نفاس چيست
 
 
براي دانلود اينجا كليك كنيد

http://projehs.ir/1019/%d8%ba%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d8%b3%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/


ادامه مطلب
امتیاز:
 

برچسب: آشناي با انواع غسل در اسلام، آشناي با انواع غسل در اسلام PDF، آشناي با انواع غسل در اسلام word، آشنايي با انواع غسل هاي مستحب و واجب، آشنايي با انواع غسل هاي مستحب و واجب PDF، آشنايي با انواع غسل هاي مستحب و واجب word، اسم غسل بعد از ارضا شدن، اسم غسل بعد از ارضا شدن PDF، اسم غسل بعد از ارضا شدن word، انواع تيمم، انواع تيمم PDF، انواع تيمم word، انواع غسل زنان، انواع غسل زنان word، انواع غسل مستحب، انواع غسل مستحب PDF، انواع غسل هاي واجب و مستحبي، انواع غسل هاي واجب و مستحبي PDF، انواع غسل هاي واجب و مستحبي word، انواع غسل و فواند آن، انواع غسل و فواند آن PDF، انواع غسل و فواند آن word، انواع غسل واجب، انواع غسل واجب PDF، انواع غسل واجب word، تحقيق آشناي با انواع غسل در اسلام، تحقيق آشنايي با انواع غسل هاي مستحب و واجب، تحقيق اسم غسل بعد از ارضا شدن، تحقيق انواع تيمم، تحقيق انواع غسل زنان، تحقيق انواع غسل مستحب، تحقيق انواع غسل هاي واجب و مستحبي، تحقيق انواع غسل و فواند آن، تحقيق انواع غسل واجب، تحقيق چند غسل داريم و اسم آنها چيست؟، تحقيق چند نوع غسل داريم؟، تحقيق غسل (انواع غسل در اسلام)، تحقيق غسل استحاضه، تحقيق غسل پاكيزگي، تحقيق غسل نفاس چيست، تحقيق مقاله پروژه در مورد غسل (انواع غسل در اسلام)، چند غسل داريم و اسم آنها چيست؟، چند غسل داريم و اسم آنها چيست؟ PDF، چند غسل داريم و اسم آنها چيست؟ word، چند نوع غسل داريم؟، چند نوع غسل داريم؟ PDF، چند نوع غسل داريم؟ word، غسل (انواع غسل در اسلام)، غسل (انواع غسل در اسلام) PDF، غسل (انواع غسل در اسلام) word، غسل استحاضه، غسل استحاضه PDF، غسل استحاضه word، غسل پاكيزگي، غسل پاكيزگي PDF، غسل پاكيزگي word، غسل نفاس چيست، غسل نفاس چيست PDF، غسل نفاس چيست word، مقاله آشناي با انواع غسل در اسلام، مقاله آشنايي با انواع غسل هاي مستحب و واجب، مقاله اسم غسل بعد از ارضا شدن، مقاله انواع تيمم، مقاله انواع غسل زنان، مقاله انواع غسل مستحب، مقاله انواع غسل هاي واجب و مستحبي، مقاله انواع غسل و فواند آن، مقاله انواع غسل واجب، مقاله چند غسل داريم و اسم آنها چيست؟، مقاله چند نوع غسل داريم؟، مقاله غسل (انواع غسل در اسلام)، مقاله غسل استحاضه، مقاله غسل پاكيزگي، مقاله غسل نفاس چيست،
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۳۰:۵۹ توسط:پروژه هاي رايگان دانشجويي موضوع: نظرات (0)

محاسبات كوانتومي

محاسبات كوانتومي

 

نام فايل: محاسبات كوانتومي
حجم فايل: ۳۸۴ كيلوبايت
فرمت:  PDF , word
سايز كاغذ: A4 آماده كپي با هر نوع دستگاهي
تعداد صفحات: ۲۶ صفحه
صفحه آرايي: بسيار مرتب، رنگي و قابل ويرايش
توضيحات: قبل از چاپ، مشخصات تهيه كننده را ويرايش كنيد (تهيه كننده مدير سايت مي باشد)
 

پردازشهاي كوانتومي
 مقدمه
رايانه ي كوانتومي ماشيني است كه از پديده‌ها و قوانين مكانيك كوانتوم مانند برهم نهي (Superposition) و درهم تنيدگي (Entanglement) براي انجام محاسباتش بهره مي گيرد. كامپيوترهاي كوانتومي با كامپيوترهاي فعلي كه باترانزيستورها كار مي كنند تفاوت اساسي دارند. ايده اصلي كه در پس كامپيوترهاي كوانتومي نهفته است اين است كه مي توان از خواص و قوانين فيزيك كوانتوم براي ذخيره‌سازي و انجام عمليات روي اطلاعات استفاده كرد. يك مدل تئوريك و انتزاعي از اين ماشين ها، ماشين تورينگ كوانتومي (Quantum Turing Machine) است كه كامپيوتر كوانتومي جهاني (Universal Quantum Computer) نيز ناميده مي شود.
اگر چه محاسبات كوانتومي تازه در ابتداي راه قرار دارد، اما آزمايش هايي انجام شده كه در طي آنها عمليات محاسبات كوانتومي روي تعداد بسيار كمي از كيوبيت ‌ها (qubit) اجرا شده است. تحقيقات نظري و عملي در اين زمينه ادامه دارد و بسياري از موسسات دولتي و نظامي از تحقيقات در زمينه كامپيوترهاي كوانتومي چه براي اهداف غيرنظامي و چه براي اهداف امنيتي (مثل تجزيه و تحليل رمز، Cryptanalysis) حمايت مي كنند. اگر كامپيوترهاي كوانتومي در مقياس بزرگ ساخته شوند، مي توانند مسائل خاصي را با سرعت خيلي زياد حل كنند (براي مثال الگوريتم شُور، Shor’s Algorithm). البته بايد توجه داشت كه توابعي كه توسط كامپيوترهاي كلاسيك محاسبه پذير (Computable) نيستند، توسط كامپيوترهاي كوانتومي نيز محاسبه پذير نخواهند بود. اين كامپيوترها نظريه Church–Turing را رد نمي كنند. كامپيوترهاي كوانتومي براي ما تنها سرعت بيشتر را به ارمغان مي آورند.

نقاط كوانتومي
تعريف ساده نقطه كوانتومي اين است كه يك ذره مادي بسيار كوچك، كه افزايش يا كاهش يك الكترون خواص آن را به نحو ارزشمندي تغيير دهد. البته اتم‌ها نقطه كوانتومي محسوب مي‌شوند، ولي توده‌هاي چندمولكولي نيز چنين‌اند. در زيست‌شيمي، نقاط كوانتومي گروه‌هاي اكسيداسيون – احيا خوانده مي‌شوند. در نانو تكنولوژي به آنها بيت ‌هاي كوانتومي يا كيو بيت (qubit) گفته مي‌شود. اندازه آنها در حد چند نانومتر است و از انواع مواد همچون سلنيد كادميوم (Cadmium selenide) – كه رنگهاي مختلفي را توليد مي‌كند- (تصوير) ساخته مي‌شوند. كاربردهاي بالقوه آنها در مخابرات و اپتيك است. نانو ذرات فلورسنت – كه تا پيش از تابش ماوراءبنفش نامرئي هستند- ساختار نانو بلوري قادر به تغيير رنگ، از ديگر تعاريف آنهاست. نقاط كوانتومي از ديگر مواد فلورسنت انعطاف بيشتري دارد. لذا استفاده از آن‌ها در ساخت كامپيوترهاي نانو مقياس استفاده كننده از نور براي پردازش اطلاعات مناسب است.

 

===================

پردازش كوانتومي, پردازش كوانتومي PDF, تحقيق در مورد كامپيوترهاي كوانتومي, تحقيق در مورد كامپيوترهاي كوانتومي PDF, تحقيق در مورد كامپيوترهاي كوانتومي word, تحقيق مقاله پروژه در مورد محاسبات كوانتومي, دنياي محاسبات كوانتومي, دنياي محاسبات كوانتومي PDF, دنياي محاسبات كوانتومي word, رايانه كوانتومي, رايانه كوانتومي PDF, رايانه كوانتومي word, كامپيوتر كوانتومي در ايران, كامپيوتر كوانتومي در ايران PDF, كامپيوتر كوانتومي در ايران word, كامپيوترهاي كوانتومي چيست؟, كامپيوترهاي كوانتومي چيست؟ PDF, كامپيوترهاي كوانتومي چيست؟ word, محاسبات كوانتومي, محاسبات كوانتومي PDF, محاسبات كوانتومي word
 

 


براي دانلود اينجا كليك كنيد

http://projehs.ir/984/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%85%db%8c/


ادامه مطلب
امتیاز:
 

برچسب: پردازش كوانتومي، پردازش كوانتومي PDF، تحقيق در مورد كامپيوترهاي كوانتومي، تحقيق در مورد كامپيوترهاي كوانتومي PDF، تحقيق در مورد كامپيوترهاي كوانتومي word، تحقيق مقاله پروژه در مورد محاسبات كوانتومي، دنياي محاسبات كوانتومي، دنياي محاسبات كوانتومي PDF، دنياي محاسبات كوانتومي word، رايانه كوانتومي، رايانه كوانتومي PDF، رايانه كوانتومي word، كامپيوتر كوانتومي در ايران، كامپيوتر كوانتومي در ايران PDF، كامپيوتر كوانتومي در ايران word، كامپيوترهاي كوانتومي چيست؟، كامپيوترهاي كوانتومي چيست؟ PDF، كامپيوترهاي كوانتومي چيست؟ word، محاسبات كوانتومي، محاسبات كوانتومي PDF، محاسبات كوانتومي word،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۵۸:۵۸ توسط:پروژه هاي رايگان دانشجويي موضوع: نظرات (0)

بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ

بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ

نام فايل: بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ
حجم فايل: ۱۸۰ كيلوبايت
فرمت: word , PDF
سايز كاغذ: A4 آماده كپي با هر نوع دستگاهي
تعداد صفحات: ۲۶ صفحه
صفحه آرايي: بسيار مرتب، رنگي و قابل ويرايش
توضيحات: قبل از چاپ، مشخصات تهيه كننده را ويرايش كنيد (تهيه كننده مدير سايت مي باشد)
 

چكيده مقاله:
اين مقاله به بررسي عملكرد پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در سال اول جنگ تحميلي به ويژه در منطقه عملياتي جنوب كشور مي پردازد. پدافند هوايي از جمله سازمانهاي نظامي است كه از ابتداي جنگ در فرايند دفاع از كشور حضور فعال داشته و اين حضور در تاريخ ثبت شده است. برابر اسناد و مدارك موجود پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در تمامي عملياتهاي انجام شده آفندي و پدافندي در سالهاي دفاع مقدس حضور تأثيرگزار داشت. با توجه به اينكه برد رادارهاي پيش اخطار پدافند هوايي فراتر از مرزهاي كشور است، لذا تمام عملياتهاي انجام شده در پوشش رادارهاي پدافند هوايي به وقوع پيوست. افسران كنترل شكاري پدافند هوايي علاوه بر كنترل فضاي نبرد منطقه عملياتي جنوب و هدايت هواپيماهاي شكاري خودي، حضور هواپيماهاي شكاري عراقي را رصد كرده و با اعلام پرواز اسكرامبل و هدايت جنگنده هاي خودي و سپس تقسيم آتش براي سايتهاي موشكي زمين به هوا و سامانه هاي توپخانه اي  امنيت را براي نيروهاي سطحي به ارمغان آوردند.

سامانه هاي زمين به هواي پدافند هوايي از همان لحظات اول حمله هوايي عراق و شروع جنگ به وظايف خود به خوبي عمل كرده تا آنجا كه در گزارش مقام معظم رهبري به مجلس شوراي اسلامي از اين عملكرد و ساقط شدن هواپيماهاي عراقي ياد شده است.

فراخوان كاركنان پدافند هوايي از سوي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) جهت حضور در مناطق عملياتي جنوب (از جمله سوسنگرد) طي تلفنگرام به فرمانده وقت نهاجا (شهيد فكوري) و به صورت به اسم و مشخص نشان دهنده ميزان تأثيرگزاري پدافند هوايي در منطقه عملياتي جنوب است. از ميان نفرات فراخوان شده توسط مقام معظم رهبري(مدظله العالي)، شهيد عبدالله عيسي پور در سوسنگرد به شهادت رسيد و مقام معظم رهبري طي مصاحبه اي به شهادت وي اشاره فرمودند.

از آنجا كه زيرساخت حفظ ارزش‌هاي دفاع مقدس، نشر، بيان و بازگويي آن ارزش‌ها و عملكردها مي‌باشد، لذا اين مقاله سعي در گام برداشتن در مسير حفظ ارزش‌هاي دفاع مقدس از طريق بازگويي بررسي نقش پدافند هوايي ارتش در سال اول جنگ تحميلي ( با تأكيد بر منطقه عملياتي جنوب كشور) را دارد. روش تحقيق در اين مقاله تركيبي از روش‌هاي اسنادي و روش‌هاي ميداني است. زيرا در گردآوري اطلاعات علاوه بر بهره‌گيري از مصاحبه، روش صوتي و تصويري و همچنين فوكوس گروپ، بازخواني اسناد و مدارك به جا مانده از سال‌هاي دفاع مقدس، كتب مربوط به عمليات هاي سال اول جنگ، مقالات منتشره در خصوص عمليات هاي ياد شده و…مورد استفاده محقق قرار گرفت.

واژگان كليدي:
پدافند هوايي، ارتش، دفاع مقدس،  سال اول جنگ، منطقه عملياتي جنوب

 

===================

بررسي نقش پدافند هوايي در عمليات جنگي ايران, بررسي كارايي سامانه پدافند هوايي در جنگ, بررسي مقايسه‌اي عملكرد پدافندهوايي ايران و عراق در سال‌هاي اول جنگ, بررسي نقش پدافند هوايي ارتش در سال اول جنگ تحميلي, بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ, بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ PDF, بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ word, بررسي نقش نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران, پدافند ارتش جمهوري اسلامي ايران, پدافند ارتش جمهوري اسلامي ايران PDF, پدافند ارتش جمهوري اسلامي ايران word, پدافند هويي در سال اول جنگ, پدافند هويي در سال اول جنگ PDF, پدافند هويي در سال اول جنگ word, تحقيق بررسي نقش پدافند هوايي در عمليات جنگي ايران, تحقيق بررسي كارايي سامانه پدافند هوايي در جنگ, تحقيق بررسي مقايسه‌اي عملكرد پدافندهوايي ايران و عراق در سال‌هاي اول جنگ, تحقيق بررسي نقش پدافند هوايي ارتش در سال اول جنگ تحميلي, تحقيق بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ, تحقيق بررسي نقش نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران, تحقيق پدافند ارتش جمهوري اسلامي ايران, تحقيق پدافند هويي در سال اول جنگ, تحقيق دانلود بررسي نقش پدافند هوايي ارتش در سال اول جنگ تحميلي, تحقيق مقاله پروژه در مورد بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ, تحقيق نقش پدافند هوايي ارتش, تحقيق نقش هوانيروز و پدافند هوايي ارتش, دانلود بررسي نقش پدافند هوايي در عمليات جنگي ايران, دانلود بررسي كارايي سامانه پدافند هوايي در جنگ, دانلود بررسي مقايسه‌اي عملكرد پدافندهوايي ايران و عراق در سال‌هاي اول جنگ, دانلود بررسي نقش پدافند هوايي ارتش در سال اول جنگ تحميلي, دانلود بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ, دانلود بررسي نقش نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران, دانلود پدافند ارتش جمهوري اسلامي ايران, دانلود پدافند هويي در سال اول جنگ, دانلود نقش پدافند هوايي ارتش, دانلود نقش هوانيروز و پدافند هوايي ارتش, مقاله بررسي نقش پدافند هوايي در عمليات جنگي ايران, مقاله بررسي كارايي سامانه پدافند هوايي در جنگ, مقاله بررسي مقايسه‌اي عملكرد پدافندهوايي ايران و عراق در سال‌هاي اول جنگ, مقاله بررسي نقش پدافند هوايي ارتش در سال اول جنگ تحميلي, مقاله بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ, مقاله بررسي نقش نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران, مقاله پدافند ارتش جمهوري اسلامي ايران, مقاله پدافند هويي در سال اول جنگ, مقاله دانلود بررسي نقش پدافند هوايي ارتش در سال اول جنگ تحميلي, مقاله نقش پدافند هوايي ارتش, مقاله نقش هوانيروز و پدافند هوايي ارتش, نقش پدافند هوايي ارتش, نقش پدافند هوايي ارتش PDF, نقش پدافند هوايي ارتش word, نقش هوانيروز و پدافند هوايي ارتش, نقش هوانيروز و پدافند هوايي ارتش PDF, نقش هوانيروز و پدافند هوايي ارتش word
 
 


براي دانلود اينجا كليك كنيد

http://projehs.ir/999/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d9%86%da%af/


ادامه مطلب
امتیاز:
 

برچسب: بررسي نقش پدافند هوايي در عمليات جنگي ايران، بررسي كارايي سامانه پدافند هوايي در جنگ، بررسي مقايسه‌اي عملكرد پدافندهوايي ايران و عراق در سال‌هاي اول جنگ، بررسي نقش پدافند هوايي ارتش در سال اول جنگ تحميلي، بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ، بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ PDF، بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ word، بررسي نقش نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، پدافند ارتش جمهوري اسلامي ايران، پدافند ارتش جمهوري اسلامي ايران PDF، پدافند ارتش جمهوري اسلامي ايران word، پدافند هويي در سال اول جنگ، پدافند هويي در سال اول جنگ PDF، پدافند هويي در سال اول جنگ word، تحقيق بررسي نقش پدافند هوايي در عمليات جنگي ايران، تحقيق بررسي كارايي سامانه پدافند هوايي در جنگ، تحقيق بررسي مقايسه‌اي عملكرد پدافندهوايي ايران و عراق در سال‌هاي اول جنگ، تحقيق بررسي نقش پدافند هوايي ارتش در سال اول جنگ تحميلي، تحقيق بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ، تحقيق بررسي نقش نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، تحقيق پدافند ارتش جمهوري اسلامي ايران، تحقيق پدافند هويي در سال اول جنگ، تحقيق دانلود بررسي نقش پدافند هوايي ارتش در سال اول جنگ تحميلي، تحقيق مقاله پروژه در مورد بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ، تحقيق نقش پدافند هوايي ارتش، تحقيق نقش هوانيروز و پدافند هوايي ارتش، دانلود بررسي نقش پدافند هوايي در عمليات جنگي ايران، دانلود بررسي كارايي سامانه پدافند هوايي در جنگ، دانلود بررسي مقايسه‌اي عملكرد پدافندهوايي ايران و عراق در سال‌هاي اول جنگ، دانلود بررسي نقش پدافند هوايي ارتش در سال اول جنگ تحميلي، دانلود بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ، دانلود بررسي نقش نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانلود پدافند ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانلود پدافند هويي در سال اول جنگ، دانلود نقش پدافند هوايي ارتش، دانلود نقش هوانيروز و پدافند هوايي ارتش، مقاله بررسي نقش پدافند هوايي در عمليات جنگي ايران، مقاله بررسي كارايي سامانه پدافند هوايي در جنگ، مقاله بررسي مقايسه‌اي عملكرد پدافندهوايي ايران و عراق در سال‌هاي اول جنگ، مقاله بررسي نقش پدافند هوايي ارتش در سال اول جنگ تحميلي، مقاله بررسي نقش پدافند هوايي در سال اول جنگ، مقاله بررسي نقش نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، مقاله پدافند ارتش جمهوري اسلامي ايران، مقاله پدافند هويي در سال اول جنگ، مقاله دانلود بررسي نقش پدافند هوايي ارتش در سال اول جنگ تحميلي، مقاله نقش پدافند هوايي ارتش، مقاله نقش هوانيروز و پدافند هوايي ارتش، نقش پدافند هوايي ارتش، نقش پدافند هوايي ارتش PDF، نقش پدافند هوايي ارتش word، نقش هوانيروز و پدافند هوايي ارتش، نقش هوانيروز و پدافند هوايي ارتش PDF، نقش هوانيروز و پدافند هوايي ارتش word،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۵۸:۰۲ توسط:پروژه هاي رايگان دانشجويي موضوع: نظرات (0)

تحقيق معرفي شغل كافي نت

معرفي شغل كافي نت

نام فايل: معرفي شغل كافي نت
حجم فايل: ۲۳۷ كيلوبايت
فرمت: word , PDF
سايز كاغذ: A4 آماده كپي با هر نوع دستگاهي
تعداد صفحات: ۱۰ صفحه
صفحه آرايي: بسيار مرتب، رنگي و قابل ويرايش
توضيحات: قبل از چاپ، مشخصات تهيه كننده را ويرايش كنيد (تهيه كننده مدير سايت مي باشد)
 

شغل كافي نت
كافي نت يكي از شغل هاييه كه تا قبل از سال ۹۰ يه جورايي شغل دانشجويي خوب به حساب ميومد و با توجه به ميزان سرمايه اوليه ميشه گفت درآمد خوبي داشت . شايد شما هم دوست داشته باشيد كه يه كافي نت راه بندازين اما اطلاعات كافي درباره اين شغل نداشته باشيد . من در اين پست قصد دارم تا شرايط ، لوازم و تجهيزات مورد نياز براي راه اندازي يه كافي نت جمع و جور رو خدمت تون عرض كنم ؛ اميدوارم به دردتون بخوره .
تاريخچه كافي نت ؛ اولين كافي نت هاي دنيا
كافه اينترنت internet café يا سايبر كافه cybercafé به مكاني گفته ميشه كه تعدادي كامپيوتر اونجاست كه به اينترنت پر سرعت متصل هستن . اين سيستم ها به كاربران اجاره داده ميشه . كاربران مي تونن با پرداخت مبلغ مشخصي چند دقيقه يا چند ساعت از اينترنت اونجا استفاده كنن . اولين كافه اينترنت در سال ۱۹۸۸ با نام Electronic Café در شهر سئول ( كره جنوبي ) راه اندازي شد . اين كافي نت توسط Ahn Sang-Su و Keum Nuri رو به روي دانشگاه Hongik قرار داشت . تو اين كافي نت ۲ تا كامپيوتر ۱۶ بيتي وجود داشت كه به شبكه وصل بودن . حالا جالبه بدونيد كه اولين كافي نت امريكا در سال ۱۹۹۱ در شهر San Francisco توسط Wayne Gregori با نام SF NET راه اندازي شد ؛ يعني سه سال بعد از كره جنوبي . در سال ۱۹۹۴ مفهوم كافي نت به شكل امروزي در شهر لندن – انگليس توسط Ivan Pope با نام Cybercafé راه اندازي شد .در سايبر كفه دسترسي كامل به اينترنت فراهم شده بود .
 
========================
با درآمد و هزينه‌هاي كافي نت آشنا شويد, تحقيق با درآمد و هزينه‌هاي كافي نت آشنا شويد, تحقيق خدمات كافي نت, تحقيق راه اندازي شبكه كافي نت, تحقيق كارهاي كافي نت, تحقيق كافي نت داري, تحقيق كافي نت داري شغل خوبي است؟, تحقيق مجوز كافي نت, تحقيق معرفي شغل كافي نت, تحقيق مقاله پروژه در مورد معرفي شغل كافي نت, خدمات كافي نت, دانلود با درآمد و هزينه‌هاي كافي نت آشنا شويد, دانلود خدمات كافي نت, دانلود راه اندازي شبكه كافي نت, دانلود كارهاي كافي نت, دانلود كافي نت داري, دانلود كافي نت داري شغل خوبي است؟, دانلود مجوز كافي نت, دانلود معرفي شغل كافي نت, راه اندازي شبكه كافي نت, كارهاي كافي نت, كافي نت داري, كافي نت داري شغل خوبي است؟, مجوز كافي نت, معرفي شغل كافي نت, مقاله با درآمد و هزينه‌هاي كافي نت آشنا شويد, مقاله خدمات كافي نت, مقاله راه اندازي شبكه كافي نت, مقاله كارهاي كافي نت, مقاله كافي نت داري, مقاله كافي نت داري شغل خوبي است؟, مقاله مجوز كافي نت, مقاله معرفي شغل كافي نت
 
 

براي دانلود اينجا كليك كنيد

 


ادامه مطلب
امتیاز:
 

برچسب: با درآمد و هزينه‌هاي كافي نت آشنا شويد، تحقيق با درآمد و هزينه‌هاي كافي نت آشنا شويد، تحقيق خدمات كافي نت، تحقيق راه اندازي شبكه كافي نت، تحقيق كارهاي كافي نت،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۴۹:۱۶ توسط:پروژه هاي رايگان دانشجويي موضوع: نظرات (0)

سوالات تخصصي و عمومي آزمون استخدامي آموزش و پرورش ۱۳۹۴

سوالات تخصصي و عمومي آزمون استخدامي آموزش و پرورش ۱۳۹۴

 نام فايل: سوالات تخصصي و عمومي آزمون استخدامي آموزش و پرورش ۱۳۹۴
حجم فايل: ۲۹ مگابايت
فرمت: PDF
سايز كاغذ: A4 آماده كپي با هر نوع دستگاهي
 

 

مزيت هاي منحصر به فرد اين دفترچه ها:

۱- اين محصول حاوي مهمترين نمونه سوالات جهت آمادگي در آزمون استخدامي آموزش و پرورش همراه با پاسخنامه آنها مي باشد.
۲- مطمئناً مطالعه اين نمونه سوالات شانس شما را جهت كسب موفقيت در آزمون استخدامي آموزش و پرورش نسبت به رقيبانتان افزايش خواهد داد.۳- سوالات دفترچه سال ۸۹ در بخش تخصصي و سالهاي ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ در بخش عمومي نيز در اين فايل موجود مي باشد.
۴- مهم: بسته ها حاوي عين دفترچه سوالات استخدامي (اسكن شده) تحويل داده شده در سر جلسه امتحاني مي باشند، بنابراين عاري از هرگونه غلط تايپي و يا خطاي انساني هستند و شما با مطالعه آنها در حال و هواي يك آزمون واقعي قرار خواهيد گرفت.
۵- قابليت پرينت تمامي بسته ها به تفكيك هر رشته فعال است و نياز به هزينه گزاف جهت پرينت كل بسته ها نيست.

 
 
============================
دانلود رايگان سوالات استخدامي آموزش و پرورش, دانلود رايگان سوالات تخصصي استخدامي آموزش و پرورش, دانلود رايگان نمونه سوالات استخدامي آموزش و پرورش+pdf, دانلود سوالات تخصصي استخدامي آموزش و پرورش, دانلود سوالات عمومي و تخصصي آموزش و پرورش, دفترچه سوالات آزمون استخدامي آموزش و پرورش 94, سوالات آزمون استخدامي آموزش و پرورش 94, سوالات تخصصي و عمومي آزمون استخدامي آموزش و پرورش 1394, منابع تخصصي آزمون استخدامي آموزش و پرورش, نمونه سوالات عمومي و تخصصي دبير رياضي آموزش و پرورش
 
 
 

براي دانلود اينجا كليك كنيد

http://projehs.ir/965/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85/


ادامه مطلب
امتیاز:
 

برچسب: دانلود رايگان سوالات استخدامي آموزش و پرورش، دانلود رايگان سوالات تخصصي استخدامي آموزش و پرورش، دانلود رايگان نمونه سوالات استخدامي آموزش و پرورش، pdf، دانلود سوالات تخصصي استخدامي آموزش و پرورش،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۴۸:۴۶ توسط:پروژه هاي رايگان دانشجويي موضوع: نظرات (0)

پنوماتيك و هيدروليك و كاربرد آن

سمپاش ها

نام فايل: سمپاش ها
حجم فايل: ۳ مگابايت
فرمت: word , PDF
سايز كاغذ: A4 آماده كپي با هر نوع دستگاهي
تعداد صفحات: ۳۵ صفحه
صفحه آرايي: بسيار مرتب، رنگي و قابل ويرايش
توضيحات: قبل از چاپ، مشخصات تهيه كننده را ويرايش كنيد (تهيه كننده مدير سايت مي باشد)
 

افشانك ها يا نازل ها
دستگاه هاي سمپاش همگي داراي سه وجه مشترك هستند. محلول سم در تانك مخصوص ريخته شده و از آن تحت تأثير فشار پمپ يا نيروي ثقل و از طريق يك يا چند منفذ خروجي كه نازل ناميده مي شود، خارج مي گردد. نازل داراي روزنه كوچكي است كه محلول از داخل آن با فشار به بيرون رها مي شود.
نازل به معني گسترده اي به ابزاري اطلاق مي شود كه محلول سم از داخل آن عبور كرده و به قطرات كوچك شكسته شده و بعد از طي فاصله اي كوتاه روي يك سطح پراكنده مي شود. پخش بيشتر قطرات سم توسط جريان طبيعي باد صورت مي گيرد، در بعضي سمپاش ها يك جريان هواي شديد مستقيماً به قطرات اصابت كرده و آنها را روي اهداف مورد نظر قرار مي دهد. مقدار محلول سمپاشي شده نسبت به نازل سنجيده مي شود. در سمپاش هاي پشتي موتوري (Mistblower) سنجش مقدار مصرف با استفاده از دستگاه محدود كننده (Restrictor) صورت مي گيرد. نازل يكي از قسمتهاي مهم دستگاه سمپاش مي باشد كه اغلب بازديد كافي از آن صورت نمي گيرد و يا بندرت اين كار انجام مي شود. مخصوصاً اهميت آن در موقع استفاده از سموم گران قيمت كه بايد ميزان مصرف آن خيلي دقيق حساب شده و به مصرف برسد، نمايان مي گردد.
انواع نازل ها:
* نازل هاي با انرژي هيدروليك (Hydraulic energy nozzles)
* توليد قطرات– محدوده وسيعي از نازل هاي هيدروليك بر اين اساس طراحي شده اند كه مايع تحت فشار حاصل از پمپ از داخل سوراخ يا شكاف كوچكي عبور كرده و در خروج از آن بصورت يك صفحه خيلي نازك و سپس به قطراتي با اندازه هاي مختلف تبديل مي شود.
* نازل هاي اصابتي(Impact nozzles)
* نازل هاي بادبزني(Fan nozzles)
* نازل مخروطي (Cone nozzle)
* نازل فواره اي (Plain jet)
* نازل هاي توليد كننده كف(Foam nozzles)
* نازل سوزني(Micro foil nozzle)
* نازل هاي با انرژي گازي(Gaseoous energy nozzles)
* نازل هاي با انرژي چرخشي(Centrifugal energy nozzles)
* نازل هاي با انرژي جنبشي(Kinetic- energy nozzles)
* نازل هاي با انرژي حرارتي(Thermal- energy nozzles)
* نازل هاي تحت فشار(Pressure- pack nozzles)
 
====================
اتحقيق نواع نازل هاي رايج در سمپاشي, اصول سم پاشي و انواع سم پاش ها, انتخاب سم پاش ها, انواع سمپاش دستي, انواع سمپاش هاي باغي, انواع نازل هاي رايج در سمپاشي, تحقيق اصول سم پاشي و انواع سم پاش ها, تحقيق انتخاب سم پاش ها, تحقيق انواع سمپاش دستي, تحقيق انواع سمپاش هاي باغي, تحقيق سمپاش اتومايزر, تحقيق سمپاش پشت تراكتوري, تحقيق سمپاش تلمبه اي, تحقيق سمپاش ها, تحقيق سيستم سمپاش‌ها, تحقيق فروش نازل سمپاش, تحقيق قيمت انواع سمپاش, تحقيق قيمت دستگاه سم پاش, تحقيق مقاله پروژه در مورد سمپاش ها, دانلود اصول سم پاشي و انواع سم پاش ها, دانلود انتخاب سم پاش ها, دانلود انواع سمپاش دستي, دانلود انواع سمپاش هاي باغي, دانلود انواع نازل هاي رايج در سمپاشي, دانلود سمپاش اتومايزر, دانلود سمپاش پشت تراكتوري, دانلود سمپاش تلمبه اي, دانلود سمپاش ها, دانلود سيستم سمپاش‌ها, دانلود فروش نازل سمپاش, دانلود قيمت انواع سمپاش, دانلود قيمت دستگاه سم پاش, سمپاش اتومايزر, سمپاش پشت تراكتوري, سمپاش تلمبه اي, سمپاش ها, سيستم سمپاش‌ها, فروش نازل سمپاش, قيمت انواع سمپاش, قيمت دستگاه سم پاش, مقاله اصول سم پاشي و انواع سم پاش ها, مقاله انتخاب سم پاش ها, مقاله انواع سمپاش دستي, مقاله انواع سمپاش هاي باغي, مقاله انواع نازل هاي رايج در سمپاشي, مقاله سمپاش اتومايزر, مقاله سمپاش پشت تراكتوري, مقاله سمپاش تلمبه اي, مقاله سمپاش ها, مقاله سيستم سمپاش‌ها, مقاله فروش نازل سمپاش, مقاله قيمت انواع سمپاش, مقاله قيمت دستگاه سم پاش
 
 

براي دانلود اينجا كليك كنيد

http://projehs.ir/952/%d9%be%d9%86%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84%db%8c%da%a9-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%86/


ادامه مطلب
امتیاز:
 

برچسب: ،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۲۱:۱۴ توسط:پروژه هاي رايگان دانشجويي موضوع: نظرات (0)

نقش Router در مسيريابي

نقش Router در مسيريابي

نام فايل: نقش Router در مسيريابي
حجم فايل: ۱٫۴۴ مگابايت
فرمت: word , PDF
سايز كاغذ: A4 آماده كپي با هر نوع دستگاهي
تعداد صفحات: ۳۶ صفحه
صفحه آرايي: بسيار مرتب، رنگي و قابل ويرايش
توضيحات: قبل از چاپ، مشخصات تهيه كننده را ويرايش كنيد (تهيه كننده مدير سايت مي باشد)
 

چكيده
اگر بخواهيم چكيده اي از مطالب راجع به روترها را بگوئيم بايد به اين نكته اشاره كنيم كه روترها كامپيوترهاي خاصي هستند كه پيام هاي اطلاعاتي كاربران را با استفاده از هزاران مسير موجود به مقاصد مورد نظر هدايت مي نمايند.
استفاده از روترها در شبكه به امري متداول تبديل شده است . يكي از دلايل مهم گسترش استفاده از روتر ، ضرورت اتصال يك شبكه به چندين شبكه ديگر  (اينترنت و يا ساير سايت ها ي از راه دور) در عصر حاضر است . نام در نظر گرفته شده براي روترها ، متناسب با كاري است كه آنان انجام مي دهند : ” ارسال داده از يك شبكه به شبكه اي ديگر ” . مثلا” در صورتي كه يك شركت داراي شعبه اي در تهران و  يك دفتر ديگر در اهواز باشد ، به منظور اتصال آنان به يكديگر مي توان از يك خط  leased ( اختصاصي ) كه به هر يك از روترهاي موجود در دفاتر متصل مي گردد ، استفاده نمود . بدين ترتيب ، هر گونه ترافيكي كه لازم است از يك سايت به سايت ديگر انجام شود از طريق روتر محقق شده و تمامي ترافيك هاي غيرضروري ديگر فيلتر و در پهناي باند و هزينه هاي مربوطه ، صرفه جوئي مي گردد .

مقدمه
امروزه دنيا به نيروي متخصص و زبده در زمينه‌ي فناوري اطلاعات نياز مبرم دارد واين نياز در هيچ زمينه‌اي به اندازه‌ي تخصص در تكنولوژي شبكه و مسيريابي، بطور جدي احساس نمي‌شود.
مسيريابي و هدايت اطلاعات همان عاملي است كه جهان را به يك گردهمائي مردمي و دهكده كوچك تبد يل كرده است.
هميشه تكنولوژي مسيريابي با پيچيدگي‌ها و مشكلات خاص خود مواجه بوده و هست . ابزارهاي مسيريابي نسبتاً گران هستند و حيات بسياري از شركت ها و سازمانها  (بالاخص مؤسسات تجاري) به اين ابزارها و ابسته‌اند، به همين دليل اغلب شركت‌ها و سازمان‌ها ترجيح مي‌دهند مهندسين مجرب و متخصص را به خدمت بگيرند تا اولاً زمان و هزينه‌ي زيادي صرف كسب تجربه‌ي اين افراد نشود؛ ثالثاً تحويل دادن يك مسيرياب مثلاً پنجاه هزار دلاري به يك فرد زبده و مجرب مخاطره‌ي كمتري دارد.
لذا اين مطالب به درد افرادي مي‌خورند كه تصميم دارند معلومات تخصص خود را گسترش بدهند و به يك حرفه‌اي تبديل شوند.

تاريخچه
در دهه‌ي شصت و هفتاد فقدان ابزارهاي مسيريابي هوشمند مشكل حادي نبود زيرا شبكه‌هائي كه نياز به ارتباط با يكديگر داشتند مي‌توانستند از تكنولوژي سوئيچ بسته (هر چند با سرعت و كارائي ناچيز) استفاده كنند. در آن زمان كامپيوترهاي شخصي وجود نداشت.
پس از آنكه PC بعنوان يك كامپيوتر كوچك، كامل و همه‌ي منظوره در محيط‌هاي كاري (و حتي منزل افراد) پذيرفته شد و جا افتاد، متخصصين اين رشته با مسائل جديدي مواجه شدند.
PC يك كامپيوتر مستقل محسوب مي‌شود و همانند يك كامپيوتر Mainframe به اتصال مستقيم با كانال اصلي شبكه احتياج دارد. بعنوان مثال اگر تكنولوژي برقراري ارتباط بين كامپيوتر مبتني بر «توپولوژي حلقه» (Ring) باشد، اتصال ۶۰ كامپيوتر PC (و آن هم با پهناي باند ۴Mbps) كارائي شبكه را بسيار كم خواهد كرد.
پس از ظهور PC و استقبال چشمگير از اين پديده كه نتيجه‌ي مستقيم قيمت ارزان و قابليت بالاي آن بود، متخصصين شبكه و صاحبان صنايع به ساخت مسيرياب براي اتصال شبكه‌هاي كوچك و محلي ترغيب شدند. بدين ترتيب مي‌شد تا شبكه‌هاي محلي كوچك و با راندمان بالا طراحي و پياده كرد و ارتباط مابين آنها را از طريق مسيرياب برقرار نمود.
با استفاده از يك مسيرياب ديگر لازم نبود كه همه‌ي ماشين‌هاي شبكه از سخت‌افزار، نرم‌افزار و پروتكل ارتباطي يكسان استفاده كنند و بدين ترتيب انعطاف لازم در توسعه‌ي انواع سخت افزار و نرم افزار‌هاي شبكه پديد آمد .
شبكه‌هاي كوچك محلي، كارآمدتر و قابل مديريت هستند؛ پس مي‌شود يك شبكه‌ي بزرگ را به چند شبكه‌ي كوچك شكست و با استفاده از مسيرياب ارتباط آنها را برقرار ساخت.
شايد بتوان بنيانگزاران تكنولوژي مسيريابي را Lerner و Bosack دانست. اين دو نفر بدون حمايت مالي و با سرمايه‌گذاري شخصي، تحقق و توسعه‌ي تكنولوژي مسيرياب را آغاز كردند. پس از دو سال كار آنها به نتيجه رسيد و اولين مسيرياب را عرضه كرده و آن را در دانشگاه استنفورد بكار گرفتند.
شركت سيسكو اولين مسيرياب خود را در اكتبر سال ۱۹۸۴ به بازار عرضه كرد.

=========

بررسي نقش روتر Router در مسيريابي, پايان نامه بررسي نقش Router در مسيريابي, پايان نامه نقش Router در مسيريابي, تحقيق مقاله پروژه در مورد نقش Router در مسيريابي, تحقيق نقش Router در مسيريابي, دانلود بررسي نقش روتر Router در مسيريابي, دانلود پايان نامه بررسي نقش Router در مسيريابي, دانلود نقش Router در مسيريابي, دانلود نقش روتر در شبكه هاي اطلاعاتي چيست؟, فروش بررسي نقش روتر Router در مسيريابي, فروش پايان نامه بررسي نقش Router در مسيريابي, فروش نقش Router در مسيريابي, فروش نقش روتر در شبكه هاي اطلاعاتي چيست؟, مقاله نقش Router در مسيريابي, نقش روتر در شبكه هاي اطلاعاتي چيست؟

براي دانلود اينجا كليك كنيد

 


ادامه مطلب
امتیاز:
 

برچسب: بررسي نقش روتر Router در مسيريابي، پايان نامه بررسي نقش Router در مسيريابي، پايان نامه نقش Router در مسيريابي، تحقيق مقاله پروژه در مورد نقش Router در مسيريابي، تحقيق نقش Router در مسيريابي،
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ فروردين ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۰۱:۱۱ توسط:پروژه هاي رايگان دانشجويي موضوع: نظرات (0)